Burgemeester Ann Coopman | Blog : Renovatie van de brug over de Lieve te Waarschoot: hinder op N9 vanaf 21 september 2015

afbreken brugMei 2015 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de renovatie van de brug over de Lieve. Tot nu toe werden de werken onder de bestaande brug uitgevoerd en is het verkeer op deze drukke as Gent-Eeklo gespaard gebleven van alle hinder.

Vanaf 21 september komt daar echter verandering in.

De aannemer start gefaseerd de renovatie van de wegverharding op de N9 nabij de brug op, meer bepaald op de hellingen naar de brug, het kruispunt met Beke en Renning, en de brug zelf (overlaging met asfalt)
Als alles meezit, en als ook de weersomstandigheden gunstig zijn, zullen deze werken beëindigd zijn tegen begin november 2015 (voor de herfstvakantie).

OVERLAGING RIJVAKKEN
Er is beslist om het doorgaande verkeer op de N9 te laten doorrijden op twee versmalde rijstroken. De fietsers langs de N9 worden om veiligheidsreden omgeleid via de nabijgelegen lokale wegen: fietsers op de Grote Baan komende van Gent richting Eeklo worden omgeleid via Veldeken, Legevoorde, Lievetragel en Renning;  fietsers op de N9  vanuit eeklo richting Gent worden aan het kruispunt Beke omgeleid via het centrum van Beke en de Oude Staatsbaan.

AFBREKEN VAN DE BRUG
Van donderdagavond 15 oktober tot en met maandagochtend 19 oktober 2015 wordt de oude brug van de N9 over de Lieve worden afgebroken en wordt de nieuwe overbrugging gerealiseerd. Gedurende deze periode wordt de gewestweg volledig onderbroken en alle verkeer omgeleid via Beke en de Oude Staatsbaan. Op het omleidingstraject worden tijdelijk enkele kleinere zijstraten (o.a. de Stijne) afgesloten en parkeerverbod ingesteld en andere maatregelen getroffen om een veilige en vlotte verkeersdoorstroming te bekomen.
Niettemin wordt er hinder en vertraging verwacht. Wie kan, vermijdt in deze periode best de kern van Beke en de N9.

Weliswaar moeten de weersomstandigheden droog zijn voor deze werkzaamheden, en dus kan de planning nog schuiven bij slecht (regen-) weer.  Daarom zal er kort vóór deze werken nog een extra communicatie volgen voor de omwonenden en via een algemeen persbericht.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.