Open VLD neemt voortouw in zelfstandigenbeleid

Zelfstandigen beter bediend

Zelfstandigen beter bediend

De Waarschootse zelfstandigen worden bijna niet betrokken bij het aankoopbeleid van uw gemeentebestuur. Daarom wil Open VLD dat het gemeentebestuur een enquête houdt om de activiteiten van de zelfstandigen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten kan de middenstand aangeschreven worden wanneer er aankopen verricht worden.

Vanaf 2011 wordt in Waarschoot eindelijke een lokaal economische raad (LER) opgericht. Deze raad moet het gemeentebestuur ondersteunen bij het middenstandsbeleid. Het  initiatief van de lokaal economische raad kon u al terug vinden in ons verkiezingsprogramma van 2006. Tot op vandaag werden bijna geen initiatieven genomen voor de Waarschootse zelfstandigen. Daar moet de LER verandering in brengen.

Open VLD heeft op de gemeenteraad voorgesteld om te starten met de inventarisatie van de activiteiten van de Waarschootse zelfstandigen. Op deze manier kan het gemeentebestuur rekening houden met de zelfstandigen wanneer er toekomstige offertevragen zijn. Dit betekent nog niet dat automatisch alle werken aan Waarschootse middenstanders zullen gegund worden, maar Open VLD hoopt alvast dat de bestuursmeerderheid meer initiatief zal nemen. Vooraleer de enquête zal uitgevoerd worden, zal de nieuwe lokale economische raad zich buigen over het initiatief. Open VLD hoopt dat de LER ook effectief een verschil kan maken voor de Waarschootse middenstand.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.