Tag Archives: gemeenteraad

Wakker!Waarschoot : Bewegen in Lievegem (het is altijd goed voor iets…) Deel 2

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting, woensdag 23 februari 2022, werd er afgesproken om de beslissing van het college – de erkenning van Beweging.net Lovendegem als socioculturele vereniging – aan de cultuurpactcommissie voor te leggen ter advies. Eerder al had de cultuurraad nochtans voor de tweede maal een negatief advies geformuleerd. Bij een eerste aanvraag volgde de gemeenteraad het … Meer lezen over Bewegen in Lievegem (het is altijd goed voor iets…) Deel 2 Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Leave a comment

Wakker!Waarschoot : Bewegen in Lievegem (het is altijd goed voor iets…) Deel 2

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting, woensdag 23 februari 2022, werd er afgesproken om de beslissing van het college – de erkenning van Beweging.net Lovendegem als socioculturele vereniging – aan de cultuurpactcommissie voor te leggen ter advies. Eerder al had de cultuurraad nochtans voor de tweede maal een negatief advies geformuleerd. Bij een eerste aanvraag volgde de gemeenteraad het … Meer lezen over Bewegen in Lievegem (het is altijd goed voor iets…) Deel 2 Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Leave a comment

Agenda gemeenteraad 4/10/2012

Morgen is er de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals steeds zijn de meeste beslissingen genomen en is het nu vooral uitkijken naar de uitslag van de verkiezingen. Volgende agenda wordt morgen behandeld:
1 Verslag vorige zitting
2 Jaarrekening 2011 van het O.C.M.W. – kennisname
3 Verkaveling Molenstraat 198 – vergunningsvoorwaarden
4 Gemeentelijk rooilijnenplan KMO-zone Oostmoer – definitieve vaststelling
5 […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 4/10/2012

Blauwe zone in Waarschoot

Open VLD is voor de komst van een blauwe zone. Voor ons is de komst van die blauwe zone noodzakelijk. Iedereen ziet dat er vandaag al geregeld parkeerplaatsen te kort zijn. Open VLD stelt vast dat er op vandaag veel leegstand is. In een volgende legislatuur moet een nieuw ondernemend bestuur daar iets doen. Waarschoot […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Blauwe zone in Waarschoot

Gemeenteraad 28 juni

Komende donderdag is er de laatste gemeenteraad voor het zomerverlof. Er staan nog een aantal echt belangrijke punten op de agenda. In de eerste plaats worden de financiële resultaten van 2011 op de agenda. Ik wil eerst de motivatie van het schepencollege afwachten voor hier grote uitspraken te doen, maar de balans slaat alweer sterk […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 28 juni

Réné Verstraeten en Sandra De Rycke nieuw op Open VLD lijst

Open VLD is bijna klaar met zijn verkiezingslijst. De komende weken zullen wij de kandidaten aan u voorstellen. Kandidaat-burgemeester Alain Vervaet is ambitieus: “ Als oppositiepartij vragen wij onder andere een ander en beter financieel beleid, een snelle aanpak van de wateroverlast en een beter onderhoud van het Waarschootse patrimonium.” Nieuwe kandidaten zijn alvast enthousiast […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Réné Verstraeten en Sandra De Rycke nieuw op Open VLD lijst

Gemeenteraad 7 mei 2012

Uitzonderlijk op maandag is er opnieuw gemeenteraad. Op deze gemeenteraad worden vooral beslissingen van administratieve aard genomen, zoals de huur van kopieertoestellen en de aanduiding van vertegenwoordigers voor de verschillende intercommunales. Deze worden vooral aangeduid onder de mandatarissen van de meerderheid. Op het einde van de gemeenteraad wordt de beslissing om de gemeentesecretaris preventief te […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 7 mei 2012

Gemeenteraad 29/03/2012

Op de volgende gemeenteraad vallen in de eerste plaats de vele overeenkomsten met TMVW op. De gebruiksrechten van de sporthal wordt op 1 mei overgedragen aan TMVW (een watermaatschappij). Verder worden ook de bestekken van verschillende werken in de parochiale feestzaal voorgelegd. Binnenkort starten er ook werken aan het kruispunt Kere-Jagerpad en is er blijkbaar […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 29/03/2012

Antoine Van Hulle lijstduwer

Oud burgemeester en huidig fractieleider Antoine Van Hulle zal op 14 oktober de Open VLD lijst duwen. Samen met lijsttrekker Alain Vervaet wil Antoine Van Hulle Open VLD naar de verkiezingsoverwinning leiden.
Antoine Van Hulle is met meer dan 35 jaar ervaring als gemeenteraadslid en voormalig burgemeester van Waarschoot de meest ervaren politicus van Waarschoot. In […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Antoine Van Hulle lijstduwer

Gemeenteraad 2 februari

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. De dagorde lijkt kort, maar er staan toch een aantal belangrijke punten te behandelen. De komst van een nieuwe sportvloer, de eerste meerkosten voor de renovatie van de feestzaal van de Kring, een projectovereenkomst met het Streekplatform. Voor Open VLD zetten we de problemen met de jeugdlokalen en het […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Gemeenteraad 2 februari

Agenda gemeenteraad 15 december 2011

Komende donderdag 15 december is er de laatste gemeenteraad van 2011. De vergadering is goed gevuld, met een heel deel nieuwe voorstellen. Er wordt zelfs een nieuwe belasting ingevoerd op verticale constructies en zendmasten. Bovendien worden de huurovereenkomsten voor de jeugdlokalen met KLJ, Chiro en Scouts voorgelegd aan de gemeenteraad. Helemaal op het einde staat […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 15 december 2011

Gemeenteraad 17 november

Op 17 november is er gemeenteraad om 20uur op het gemeentehuis. De agenda bulkt van de reglementen en herzieningen van subsidiemechanismen. Deze werden al een tijdje aangekondigd, en worden morgen definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij de volledige agenda:
1 Leveren van basisdrukwerk met logo 2012-2014 – ontwerp en wijze van gunnen
2 Renovatie van […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 17 november

Agenda gemeenteraad 6 oktober

Donderdag 6 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Er staan een aantal opvallende punten op de agenda. Zo staat nu pas het eerste lot van de verbouwing van de parochiale feestzaal geagendeerd, moeten er meerkosten betaald worden voor de jeugdlokalen, worden er onderhoudswerken aan het Hoekje uitgevoerd, … Open VLD vraagt naar de stand van zaken […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 6 oktober

Agenda gemeenteraad 29 juni

Komende woensdag (niet donderdag) is er opnieuw gemeenteraad. Traditioneel worden op de laatste gemeenteraad voor de zomer de jaarrekeningen goedgekeurd. Uit een eerste lezing van de rekeningen blijkt duidelijk dat het investeringsbeleid zwaar in het rood gaat. Maar dat wist u uiteraard al… Verder trekt ook het contract met de vzw Katholieke scholen en het […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 29 juni

Agenda gemeenteraad 9 juni

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer de kapitaalsverhoging in Finiwo voor enkele hernieuwbare energieprojecten. Ook worden met Kaprijke, Eeklo en Zomergem overeenkomsten afgesloten om hulpverlening efficiënter te laten verlopen. Ook u bent van harte welkom vanaf 20uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Openbare vergadering
1 Vaststellen van het investeringsbudget van […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 9 juni

Gemeenteraad 12 mei 2011

Op donderdag 12 mei is er opnieuw gemeenteraad. Opvallend zijn opnieuw de overdrachten op de agenda van de gemeenteraad. Na de afvoering op de vorige gemeenteraad staat de aankoop van de site rond de jongensschool opnieuw op de agenda. Wat we ook voor de tweede keer zien verschijnen is het huurcontract met B&T Textilia. Benieuwd […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 12 mei 2011

Gemeenteraad 3 maart 2011

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Op de agenda valt in de openbare zitting de renovatie van de parochiale zaal op. Tevens wordt twee stukken grond in de Oostmoer geruild ten behoeve van de oprichting van de jeugdlokalen. In de besloten zitting is opnieuw de preventieve schorsing van een gemeentelijke ambtenaar geagendeerd. De preventieve schorsing […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 3 maart 2011

Energiebeleid nog in de steigers

Op de gemeenteraad van februari heb ik de bevoegde schepen ondervraagd over het gevoerde energiebeleid. Op Europees vlak komen er snel strenge normen op ons af. Zo moeten bijvoorbeeld in 2021 alle nieuwe gebouwen de passiefhuis norm halen, voor openbare besturen is dit zelfs al in 2019. Maar ook op het vlak van hernieuwbare energie […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Energiebeleid nog in de steigers

Gemeenteraad 16 december 2010

Aanstaande donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Zoals de traditie voorschrijft, worden op de laatste gemeenteraad van het jaar de budgetten voor het volgende jaar voorgelegd. Spectaculaire dingen vinden we niet terug. De enige nieuwe investering die in 2011 zal gebeuren is de aankoop van de site van de jongensschool, daar is voorlopig 900 000euro voor […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 16 december 2010

Open VLD neemt voortouw in zelfstandigenbeleid

De Waarschootse zelfstandigen worden bijna niet betrokken bij het aankoopbeleid van uw gemeentebestuur. Daarom wil Open VLD dat het gemeentebestuur een enquête houdt om de activiteiten van de zelfstandigen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten kan de middenstand aangeschreven worden wanneer er aankopen verricht worden.
Vanaf 2011 wordt in Waarschoot eindelijke een lokaal […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Open VLD neemt voortouw in zelfstandigenbeleid