Agenda gemeenteraad 9 juni

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer de kapitaalsverhoging in Finiwo voor enkele hernieuwbare energieprojecten. Ook worden met Kaprijke, Eeklo en Zomergem overeenkomsten afgesloten om hulpverlening efficiënter te laten verlopen. Ook u bent van harte welkom vanaf 20uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Openbare vergadering

1 Vaststellen van het investeringsbudget van het OCMW voor de aankoop van Zoutweg 13 en Stationsstraat 121
2 Verkaveling in de Sparrenstraat – vergunningsvoorwaarden
3 Aanvraag van een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2012-2013
4 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014 – goedkeuring evaluatie
5 Kapitaalverhoging door de intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
6 Ontwerp OPZ-overeenkomst 2011 van de operationele prezone Meetjesland – goedkeuring
7 Afsluiten van een overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Waarschoot en het gemeentebestuur van Kaprijke betreffende de snelste adequate hulp
8 Afsluiten van een overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Waarschoot en het gemeentebestuur van Zomergem betreffende de snelste adequate hulp
9 Afsluiten van een overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Waarschoot en het stadsbestuur van Eeklo betreffende de snelste adequate hulp
10 Gemeentelijk rooilijnen- en onteigeningsplan Bosstraat – definitieve vaststelling

11 Vraag mbt het plaatsen van een bijkomende reling op de trappen van het gemeentehuis
12 Vraag tot het verharden van de zijberm thv de spoorwegovergang ‘t Hand
13 Vraag mbt de reorganisatie van de begraafplaatsen

(Agendapunten 11 t.e.m. 13 op verzoek van de Open VLD-fractie)

14 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.