Agenda gemeenteraad 15 december 2011

Komende donderdag 15 december is er de laatste gemeenteraad van 2011. De vergadering is goed gevuld, met een heel deel nieuwe voorstellen. Er wordt zelfs een nieuwe belasting ingevoerd op verticale constructies en zendmasten. Bovendien worden de huurovereenkomsten voor de jeugdlokalen met KLJ, Chiro en Scouts voorgelegd aan de gemeenteraad. Helemaal op het einde staat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met TMVW op het programma. Om het jaar af te sluiten stel ik zelf voor om de toegangscontrole aan het milieupark uit te breiden. Op dit moment is uw kaart met 12 beurten slechts 1 jaar geldig, via mijn voorstel wordt dit hopelijk twee jaar.

Openbare vergadering

1 Meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW – aanpassing
2 Exploitatiebudget 2012 van het O.C.M.W. – aktename
3 Budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus – aktename
4 Budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus – aktename
5 Vaststellen van het budget 2012 van de gemeente
6 Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2012 aan de politiezone LoWaZoNe
7 Vaststellen van de algemene gemeentebelasting voor 2012
8 Vaststellen van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2012
9 Vaststellen van de gemeentebelasting op de leegstand van woningen en studentenkamers voor 2013
10 Vaststellen van de gemeentebelasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor 2013
11 Vaststellen van de toelagen aan de verenigingen voor 2012
12 Vaststellen van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2012
13 Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor het heffingsjaar 2012
14 Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor het heffingsjaar 2012
15 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en de KLJ Waarschoot
16 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en de FOS Waarschoot
17 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en de Chiro Waarschoot
18 Vaststellen van de gebruiksovereenkomst voor de jeugdlokalen: Afsprakennota tussen het Gemeentebestuur Waarschoot en de permanente gebruikers van de gemeentelijke jeugdlokalen
19 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en de feestzaal Miami
20 Subsidiereglement voor het aanleggen van een groendak – wijziging
21 Vaststellen van het organiek reglement voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Waarschoot
22 Aanduiden van de vertegenwoordigers van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Waarschoot
23 Vaststellen van het huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de vergaderzalen in het gemeentehuis
24 Vaststellen van het retributiereglement betreffende het gebruik van de vergaderzalen in het gemeentehuis
25 Samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent in het kader van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de jeugdcriminaliteit – verlenging
26 Algemeen politiereglement voor de politiezone LoWaZoNe – aanvulling
27 Huur van software voor het scannen en digitaliseren van documenten – ontwerp en wijze van gunnen
28 Saneringsbijdrage Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening – wijziging
29 Toetreding van de gemeente Waarschoot tot de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening als vennoot secundaire diensten
30 Verbouwingswerken aan het gemeentehuis lot 11: bewegwijzering – eindstaat
31 Data voor de zittingen van de gemeenteraad voor het 1e semester 2012 – kennisname

32 Voorstel tot wijziging van het retributiereglement betreffende de uitbating van het milieupark

(Agendapunt 32 op verzoek van de Open VLD-fractie)

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.