Gemeenteraad 29/03/2012

Op de volgende gemeenteraad vallen in de eerste plaats de vele overeenkomsten met TMVW op. De gebruiksrechten van de sporthal wordt op 1 mei overgedragen aan TMVW (een watermaatschappij). Verder worden ook de bestekken van verschillende werken in de parochiale feestzaal voorgelegd. Binnenkort starten er ook werken aan het kruispunt Kere-Jagerpad en is er blijkbaar nieuws over de projectaanvraag voor de heraanleg van de dorpskern in Beke. Deze dorpskernvernieuwing ging enkel plaatsvinden indien de nodige subsidies verkregen werden.

1 Jaarrekening en jaarverslag 2011 van de interlokale vereniging meetjeslandse burensportdienst – goedkeuring

2 Reglement van inwendige orde voor het sportcentrum van Waarschoot geëxploiteerd door TMVW

3 Vaststellen van het retributiereglement voor het gebruik van de infrastructuur van het gemeentelijk sportcentrum en de deelname aan sportactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst

4 Tariefreglement van TMVW voor de exploitatie van het sportcentrum

5 Afsprakennota tussen TMVW en de vrijwilligers tewerkgesteld in het sportcentrum – kennisname

6 Overeenkomst tussen de gemeente Waarschoot en TMVW inzake de inzet van het personeel in het sportcentrum – kennisname

7 Overeenkomst tussen TMVW en de sportverenigingen inzake toegang en gebruik van het sportcentrum – kennisname

8 Vaststellen van het reglement inwendige orde voor de gemeentelijke outdoor sportaccommodatie

9 Voordracht van een vertegenwoordiger in het directiecomité secundaire diensten van TMVW

10 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 5 timmer- en schrijnwerken – ontwerp en wijze van gunnen

11 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 6 dek- & bedrijfsvloeren – ontwerp en wijze van gunnen

12 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 7 pleisterwerken- ontwerp en wijze van gunnen

13 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 8 akoestische spuitpleister – ontwerp en wijze van gunnen

14 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 9 binnenvloerafwerking – ontwerp en wijze van gunnen

15 Heraanleg van het kruispunt N9/Kere/Schoolstraat – ontwerp en wijze van gunnen

16 Afsluiten van een overeenkomst met een private verkavelaar en de gemeente Waarschoot voor de terugbetaling van de prefinanciering van wegenis- en rioleringswerken van het kruispunt N9/Kere/Schoolstraat

17 Renteloze lening Projectvereniging Noord-Zuidwerking LoWaZoNe

18 Afsluiten van een concessieovereenkomst voor de autolaadpaal voor de deelname aan het EVA platform

19 Afsluiten van een concessieovereenkomst voor de fietslaadpaal voor de deelname aan het EVA platform

20 Huishoudelijk reglement van de Lokaal Economische Raad (LER) – goedkeuring

21 Huishoudelijk reglement van de veiligheidscel – goedkeuring

22 Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang Domino – wijziging

23 Overeenkomst “Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland” – wijziging

24 Subsidieaanvraagdossier van het Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring

25 Dorpskernvernieuwing Beke DORPinZICHT – mededeling

26 Aanpassing samenstelling van de Lokaal Economische Raad (LER) – kennisname

27 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.