Tag Archives: gemeentehuis

Agenda gemeenteraad 4/10/2012

Morgen is er de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals steeds zijn de meeste beslissingen genomen en is het nu vooral uitkijken naar de uitslag van de verkiezingen. Volgende agenda wordt morgen behandeld:
1 Verslag vorige zitting
2 Jaarrekening 2011 van het O.C.M.W. – kennisname
3 Verkaveling Molenstraat 198 – vergunningsvoorwaarden
4 Gemeentelijk rooilijnenplan KMO-zone Oostmoer – definitieve vaststelling
5 […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 4/10/2012

Tom De Clercq en Lies Deceuninck nieuwe jongeren bij Open VLD

Tom De Clercq en Lies Deceuninck zijn de laatste twee nieuwe kandidaten die Open VLD voorstelt. Beiden staan voor de verdere verjonging en vernieuwing van Open VLD. Met deze twee namen heeft Open VLD zijn kandidatenlijst klaar en zal deze voorstellen komende zaterdag op het 26ste barbecuefestijn, in aanwezigheid van meer dan 700 sympathisanten.
Tom De Clercq […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Tom De Clercq en Lies Deceuninck nieuwe jongeren bij Open VLD

Pieter Billiet versterkt Open VLD

Pieter Billiet zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de Open VLD lijst staan. Pieter is 26 jaar, projectleider automatisatie bij het Waarschoots bedrijf De Jaeger Automatisation en afscheidnemend groepsleider van Chiro Waarschoot. Zijn passie en jarenlange betrokkenheid voor de Waarschootse jeugdbewegingen en zijn engagement bij Chiro Waarschoot, de speelpleinwerking MAKSS en de Waarschootse jeugdraad wil […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Pieter Billiet versterkt Open VLD

Gemeenteraad 7 mei 2012

Uitzonderlijk op maandag is er opnieuw gemeenteraad. Op deze gemeenteraad worden vooral beslissingen van administratieve aard genomen, zoals de huur van kopieertoestellen en de aanduiding van vertegenwoordigers voor de verschillende intercommunales. Deze worden vooral aangeduid onder de mandatarissen van de meerderheid. Op het einde van de gemeenteraad wordt de beslissing om de gemeentesecretaris preventief te […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 7 mei 2012

Gemeenteraad 29/03/2012

Op de volgende gemeenteraad vallen in de eerste plaats de vele overeenkomsten met TMVW op. De gebruiksrechten van de sporthal wordt op 1 mei overgedragen aan TMVW (een watermaatschappij). Verder worden ook de bestekken van verschillende werken in de parochiale feestzaal voorgelegd. Binnenkort starten er ook werken aan het kruispunt Kere-Jagerpad en is er blijkbaar […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 29/03/2012

Gemeenteraad 2 februari

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. De dagorde lijkt kort, maar er staan toch een aantal belangrijke punten te behandelen. De komst van een nieuwe sportvloer, de eerste meerkosten voor de renovatie van de feestzaal van de Kring, een projectovereenkomst met het Streekplatform. Voor Open VLD zetten we de problemen met de jeugdlokalen en het […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Gemeenteraad 2 februari

Gemeenteraad 17 november

Op 17 november is er gemeenteraad om 20uur op het gemeentehuis. De agenda bulkt van de reglementen en herzieningen van subsidiemechanismen. Deze werden al een tijdje aangekondigd, en worden morgen definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij de volledige agenda:
1 Leveren van basisdrukwerk met logo 2012-2014 – ontwerp en wijze van gunnen
2 Renovatie van […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 17 november

Financieel beleid ongeloofwaardig

Op de laatste gemeenteraad zijn een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Het is duidelijk dat alle middelen om de rampzalige toekomst te verbergen uitgeput zijn. Voor 2010 is de leninglast ondertussen gestegen boven 6 miljoen euro, terwijl er een plafond van 2,1 miljoen euro vooropgesteld werd in de begroting. Het financieel meerjarenplan voorspelt weinig goeds. Na 2014 […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Financieel beleid ongeloofwaardig

Agenda gemeenteraad 6 oktober

Donderdag 6 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Er staan een aantal opvallende punten op de agenda. Zo staat nu pas het eerste lot van de verbouwing van de parochiale feestzaal geagendeerd, moeten er meerkosten betaald worden voor de jeugdlokalen, worden er onderhoudswerken aan het Hoekje uitgevoerd, … Open VLD vraagt naar de stand van zaken […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 6 oktober

Waarschoot Pool : Waarschoot cup and saucer

Tetramesh – www.ipernity.com/tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Waarschoot Pool : Waarschoot cup and saucer

Gouverneur schorst aankoop Therefore software

Deze zomer heeft de gouverneur André Denys de huur en support voor het scannen en digitaliseren van documenten opgeschort wegens het schenden van de wet op de overheidsopdrachten. Open VLD krijgt dus gelijk van de gouverneur. Het gemeentebestuur kan best een nieuwe oproep lanceren voor het leveren van de software.
Uiteraard gaat dit niet over de […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gouverneur schorst aankoop Therefore software

Verkeersveilig terug naar school!

Op 1 september moeten de kinderen opnieuw naar school. Op die dag wordt er veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid, maar door de dorpskernvernieuwing in Waarschoot zien we een aantal problemen ontstaan. Verschillende ouders en ook Open en Jong VLD Waarschoot hebben vastgesteld dat op de omleidingsroutes in de Nijverheidsstraat, Schoolstraat, Hovingen en Kerkstraat geen afgescheiden […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Verkeersveilig terug naar school!

Gemeenteraad 12 mei 2011

Op donderdag 12 mei is er opnieuw gemeenteraad. Opvallend zijn opnieuw de overdrachten op de agenda van de gemeenteraad. Na de afvoering op de vorige gemeenteraad staat de aankoop van de site rond de jongensschool opnieuw op de agenda. Wat we ook voor de tweede keer zien verschijnen is het huurcontract met B&T Textilia. Benieuwd […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 12 mei 2011

Scansoftware schandalig duur?

Op het gemeentehuis komt waarschijnlijk een massa brieven toe. Belangrijke stukken worden altijd ingescand en digitaal opgeslagen. Hiervoor heeft het gemeentebestuur naast een zware scanner ook gesofisticeerde software gehuurd. De oude software is niet meer up to date, dus moet ze vervangen worden. Het gemeentebestuur stelde voor om nieuwe software te huren die verbonden was […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Scansoftware schandalig duur?

Gemeente wil ook scholensite kopen

De voorbije jaren heeft dit gemeentebestuur uitgeblonken in een ongebreidelde investeringspolitiek. Een investeringspolitiek die pas de laatste drie jaar van de legislatuur op gang gekomen is omdat burgemeester en schepenen op deze manier kunnen uitpakken met grote realisaties net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Erg? Helemaal niet, misschien een beetje kortzichtig…
Maar de investeringen in Waarschoot zijn vooral […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Gemeente wil ook scholensite kopen

Verbouwing gemeentehuis overschrijdt 1milj euro aan meerwerken

De kosten voor de meerwerken aan het gemeentehuis swingen de pan uit. Dat wist u al. Sinds de laatste gemeenteraad is het drieste cijfer van 1 miljoen euro aan meerwerken overschreden. Open VLD heeft van in het begin voorgesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren om de totale kostprijs van de werken goed in te […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Verbouwing gemeentehuis overschrijdt 1milj euro aan meerwerken

Betalen met bancontact op gemeentehuis

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van digitaal betalen op het gemeentehuis. De bevoegde schepen heeft de afgelopen gemeenteraad uitleg gegeven waarom de uitvoering van deze beslissing zo lang op zich heeft laten wachten. Het belangrijkste is dat het systeem ingevoerd wordt met de opening van het nieuwe gemeentehuis, dat is […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Betalen met bancontact op gemeentehuis

Gemeenteraad 18 november 2010

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Aangezien Helen Heynssens op dit moment kiest voor een andere professionele carrière, geeft zij haar mandaat als OCMW raadslid op. Zij wordt aanstaande donderdag vervangen door Freddy Wittewrongel, die de laatste twee jaar zal vervolmaken. Open VLD stelt vragen rond de locatie van “De gehoorzame hond”, rond de evaluatie […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 18 november 2010

Gemeenteraad oktober 2010

Komende donderdag 7 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Vooreerst zal Isabelle Breusegem de eed afleggen, zij volgt Eef Wauters op die naar Sleidinge verhuist is. Verder staan ook de plannen van de jeugdlokalen geagendeerd. Als Open VLD fractie vragen we nogmaals naar de stand van zaken van de heraanleg van het kruispunt Daasdonk en naar […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Gemeenteraad oktober 2010

Agenda gemeenteraad 09 september

De gemeenteraad komt opnieuw samen op donderdag 9 september om 20uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan vooral punten in verband met de overdracht van percelen in het teken van wegeniswerken, maar natuurlijk ook enkele vragen van de Open VLD fractie. Zo wordt er dieper ingegaan op de wateroverlast van de […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 09 september