Gemeenteraad 18 november 2010

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Aangezien Helen Heynssens op dit moment kiest voor een andere professionele carrière, geeft zij haar mandaat als OCMW raadslid op. Zij wordt aanstaande donderdag vervangen door Freddy Wittewrongel, die de laatste twee jaar zal vervolmaken. Open VLD stelt vragen rond de locatie van “De gehoorzame hond”, rond de evaluatie van het milieupark. Open VLD deed voor de zomer twee voorstellen om het grasafval niet langer betalend aan te moeten brengen en om de mogelijkheden voor de zelfstandigen uit te breiden. Maar we openen met een voorstel om de Waarschootse zelfstandigen meer te betrekken bij het aankoopbeleid van het gemeentebestuur. Daarvoor moet je wel weten wat de Waarschootse zelfstandigen kunnen bieden, daarom stellen wij voor om een enquête uit te voeren onder de Waarschootse zelfstandigen.

De volledige agenda ziet er als volgt uit:

Openbare vergadering

1 Budget 2011 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus – aktename
2 Ontslag van een OCMW-raadslid – aktename
3 Aanstellen van een opvolger OCMW-raadslid – aktename
4 Aanpassingen statuten Welzijnsband Meetjesland – goedkeuring
5 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit
6 Aanleg van een fietspad tussen de Stuiver en Stoktevijver (Zomergem) – goedkeuring ontwerp, raming en bijzonder bestek
7 Vernieuwen en aanpassen van de openbare verlichting, kerstverlichting en geluidsinstallatie in het kader van de dorpskernvernieuwing – ontwerp en wijze van gunnen
8 Vaststellen van het bermbeheerplan
9 Restauratie van het monument op de gemeentelijke begraafplaats centrum – ontwerp en wijze van gunnen
10 Aankoop van hard- en software ten behoeve van de bibliotheek – ontwerp en wijze van gunnen
11 Prezone brandweer Meetjesland – goedkeuring overeenkomst met de minister van binnenlandse zaken
12 Projectvereniging “Noord-zuidwerking LoWaZoNe” – toetreding en goedkeuring statuten
13 Aankoop van materiaal ten behoeve van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst voor de periode 2007-2009
14 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
15 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
16 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
17 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
18 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
19 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
20 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO²)
21 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO²)
22 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO²)
23 Aanduiden van de vertegenwoordigers in de Lokaal Economische Raad (LER)

24 Princiepsvoorstel voor het uitvoeren van een bevraging onder de Waarschootse zelfstandigen
25 Vraag naar de conclusie van het schepencollege inzake de evaluatie rond het gebruik van het milieupark
26 Vraag betreffende de locatie van ‘De gehoorzame hond’
27 Vragen inzake het parkeerverbod voor vrachtwagens
(Agendapunten 24 t.e.m. 27 op verzoek van de Open VLD-fractie)

28 Inzage verslaggeving gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren
29 Wijziging artikel 32 § 1 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad Waarschoot
30 Bouwweigering: Gemeentebestuur Waarschoot
(Agendapunten 28 t.e.m. 30 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

This entry was posted in Archief and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.