Gemeenteraad 17 november

Op 17 november is er gemeenteraad om 20uur op het gemeentehuis. De agenda bulkt van de reglementen en herzieningen van subsidiemechanismen. Deze werden al een tijdje aangekondigd, en worden morgen definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij de volledige agenda:

1 Leveren van basisdrukwerk met logo 2012-2014 – ontwerp en wijze van gunnen
2 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 2 ruwbouw – ontwerp en wijze van gunnen
3 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 3 technieken fluïda – ontwerp en wijze van gunnen
4 Wegenis- en rioleringwerken in de Stuiver – eindstaat
5 Vaststellen van de vergoeding voor sportmonitoren en -monitrices tewerkgesteld bij de gemeentelijke sportdienst
6 Vaststellen van het cultuurbeleidsplan 2012-2013
7 Vaststellen van het reglement voor de erkenning van de socio-culturele en culturele verenigingen
8 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van de socio-culturele en culturele verenigingen
9 Vaststellen van het reglement voor de erkenning van lokale jeugdwerkinitiatieven
10 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van de algemene werking van lokale jeugdwerkinitiatieven
11 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van kadervormingscursussen voor jeugdleiding
12 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van kadervormingscursussen voor particuliere jongeren
13 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van vervoerskosten van lokale jeugdwerkinitiatieven
14 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van participatiekosten van lokale jeugdwerkinitiatieven
15 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van spelmateriaal van lokale jeugdwerkinitiatieven
16 Vaststellen van het reglement voor de gemeentelijke subsidiëring van erkende securityfirma’s voor bewakingsopdrachten bij evenementen van jeugdwerkinitiatieven
17 Opheffing reglementen in het kader van de acties met betrekking tot doelstelling 1 van het jeugdbeleidsplan 2011-2013
18 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
19 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
20 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
21 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost- Vlaanderen (IMEWO)
22 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
23 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
24 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
25 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
26 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

27 Gemeentelijke Holding
– Mandaat van de vertegenwoordiger van Waarschoot op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding
– Aanstellen advocaat
28 Schorsing raad- en collegebesluit door de Gouverneur

(Agendapunten 27 en 28 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.