Agenda gemeenteraad 6 oktober

Donderdag 6 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Er staan een aantal opvallende punten op de agenda. Zo staat nu pas het eerste lot van de verbouwing van de parochiale feestzaal geagendeerd, moeten er meerkosten betaald worden voor de jeugdlokalen, worden er onderhoudswerken aan het Hoekje uitgevoerd, … Open VLD vraagt naar de stand van zaken van het RUP Kapellestraat en het afleveren van documenten in het kader van hinder bij openbare werken. De mensen van het Vlaams Belang zijn zo vriendelijk om te vragen wat er gebeurd is met de Therefore software na de schorsing door de gouverneur (na een klacht van … mezelf). U bent van harte welkom komende donderdag in de raadszaal op het gemeentehuis vanaf 20 uur.

1 Budgetwijziging nr. 1 2011 van het centraal kerkbestuur Zomergem (Sint Maurus) – aktename
2 Budget 2012 van het centraal kerkbestuur Zomergem (Sint Maurus) – aktename
3 Budgetwijziging nr. 4 van de gemeente
4 Budgetwijziging nr. 5 van de gemeente
5 Onderhoudswerken aan de beschermde fabrieksschoorsteen van SAW – prefinanciering
6 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en de VZW “De Gehoorzame Hond”
7 Rechtspositieregeling voor het personeel – aanpassing
8 Oprichten van lokalen voor de jeugdverenigingen lot 4 omgevingswerken – ontwerp en wijze van gunnen
9 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 1 ontmanteling en sloop – ontwerp en wijze van gunnen
10 Dorpskernvernieuwing Beke “DORP in ZICHT” met de gemeente Zomergem – ontwerp en wijze van gunnen
11 Buitengewone onderhoudswerken in het Hoekje – principebeslissing
* aanstellen van een ontwerper
* aanstellen van een veiligheidscoördinator
12 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)
13 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)
14 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)

15 Vraag mbt het attesteren van de nodige documenten door het gemeentebestuur nav hinder bij openbare werken
16 Vraag mbt de opmaak van het RUP Gemengde zone Hoekje Kapellestraat
(Agendapunten 15 en 16 op verzoek van de Open VLD-fractie)

17 Schorsing raad en collegebesluit door de gouverneur
(Agendapunt 17 op verzoek van de Vlaams Belang fractie)

18 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.