Burgemeester Ann Coopman | Blog : Verbindingsstraat

Onlangs hadden Kim Martens en ik een informeel gesprek met directeur Temmerman rond de veiligheid aan de schoolgebouwen in de Verbindingsweg. Vele ouders zijn terecht bezorgd om de onveilige situatie en we willen dit terug op de agenda te krijgen. Het is een feit dat – omwille van deze onveilige situatie – de ouders opteren om hun kind(eren) met de wagen aan de schoolpoort af te zetten, wat dan weer tot onveilige situaties leidt …

Binnenkort (eind oktober) verwacht de school antwoord te krijgen rond de bouw van de nieuwe campus in de Verbindingsstraat. Dit opent nieuwe perspectieven. Het is de bedoeling om de mobiliteit rond de school en in de Verbindingsstraat dan opnieuw te bekijken samen met al de betrokkenen zijnde ouders, leerkrachten, bewoners, kloostergemeenschap, WZC De Linde en gemeente (Kiss & Ride-zone, permanente toegang via Jaspaertstede, … zijn maar een paar van de mogelijkheden waaraan gedacht wordt).


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.