Tag Archives: dorpskernvernieuwing

Gemeenteraad 28 juni

Komende donderdag is er de laatste gemeenteraad voor het zomerverlof. Er staan nog een aantal echt belangrijke punten op de agenda. In de eerste plaats worden de financiële resultaten van 2011 op de agenda. Ik wil eerst de motivatie van het schepencollege afwachten voor hier grote uitspraken te doen, maar de balans slaat alweer sterk […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 28 juni

Open VLD vraagt uitbreiding aantal parkeerplaatsen in centrum

Op zaterdag 28 april voerde Open VLD actie in het centrum van Waarschoot. Na de dorpskernvernieuwing daalt het netto aantal parkeerplaatsen in de zone met de winkeliers. Open VLD wil na de verkiezingen werken aan een parkeerplan voor Waarschoot. Dit omvat minstens een stijging van het aantal parkeerplaatsen, maar ook een parkeerroute kan de inwoners […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Open VLD vraagt uitbreiding aantal parkeerplaatsen in centrum

Dorpskernvernieuwing Beke op de lange baan

Op de laatste gemeenteraad werd er duidelijkheid gegeven over de stand van zaken van de dorpskernvernieuwing van Beke. Deze wordt voorlopig niet opgestart. Het subsidiedossier van Zomergem werd aanvaard, dat van de gemeente Waarschoot werd niet aanvaard. Dit betekent dat er niet genoeg geld is om de dorpskernvernieuwing uit te voeren. Waarschoot gaat nu proberen […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Dorpskernvernieuwing Beke op de lange baan

Gemeenteraad 29/03/2012

Op de volgende gemeenteraad vallen in de eerste plaats de vele overeenkomsten met TMVW op. De gebruiksrechten van de sporthal wordt op 1 mei overgedragen aan TMVW (een watermaatschappij). Verder worden ook de bestekken van verschillende werken in de parochiale feestzaal voorgelegd. Binnenkort starten er ook werken aan het kruispunt Kere-Jagerpad en is er blijkbaar […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Gemeenteraad 29/03/2012

Agenda gemeenteraad 6 oktober

Donderdag 6 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Er staan een aantal opvallende punten op de agenda. Zo staat nu pas het eerste lot van de verbouwing van de parochiale feestzaal geagendeerd, moeten er meerkosten betaald worden voor de jeugdlokalen, worden er onderhoudswerken aan het Hoekje uitgevoerd, … Open VLD vraagt naar de stand van zaken […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 6 oktober

Zomerhappening UNIZO Waarschoot

Komende vrijdag organiseert UNIZO Waarschoot zijn tweede zomerhappening. Deze happening staat in het teken van zonnige vakantiebestemmingen. De lokale handelaars zetten hun beste beentje voor, maar ook de marktkramers van kustavondmarkten zullen talrijk aanwezig zijn. Dat zorgt voor een gezelllig geheel om te wandelen, te shoppen en natuurlijk ook iets te eten of te drinken.
Ook […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Zomerhappening UNIZO Waarschoot

Blog Bibliotheek Waarschoot : Werken in de Nieuwstraat.

De bibliotheek is nu bereikbaar via de Nijverheidsstraat. Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Werken in de Nieuwstraat.

Blog Bibliotheek Waarschoot : Bibliotheek uitzonderlijk gesloten op 25 en 26 mei

De bibliotheek zal uitzonderlijk gesloten zijn op woensdag 25 en donderdag 26 mei wegens een stroomonderbreking naar aanleiding van de werken voor de dorpskernvernieuwing.

Meer info op de gemeentelijke website Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Bibliotheek uitzonderlijk gesloten op 25 en 26 mei

Gemeente wil ook scholensite kopen

De voorbije jaren heeft dit gemeentebestuur uitgeblonken in een ongebreidelde investeringspolitiek. Een investeringspolitiek die pas de laatste drie jaar van de legislatuur op gang gekomen is omdat burgemeester en schepenen op deze manier kunnen uitpakken met grote realisaties net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Erg? Helemaal niet, misschien een beetje kortzichtig…
Maar de investeringen in Waarschoot zijn vooral […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Gemeente wil ook scholensite kopen

Activiteiten LER opgedreven

Op woensdag 30 maart ’11 kwam de LER een eerste keer samen om zijn werkzaamheden aan te vatten. De eerste vergadering was eerder een installatievergadering, op deze vergadering kwamen de eerste agendapunten aan bod. De agenda was goed gevuld, maar de zaal ook. Er zijn weinig adviesraden in Waarschoot die een zo hoge bezettingsgraad kennen. […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Activiteiten LER opgedreven

Start dorpskernvernieuwing

Op dinsdag 26 april starten aannemer Gebroeders De Waele met de werken van de dorpskernvernieuwing. Op dat moment wordt fase 1 van de werken van de dorpskernvernieuwing opgestart, met name de werken in de Nieuwsstraat. In fase 2 wordt het kruispunt met de Stationsstraat heraangelegd, waarna in fase 3 gestart wordt het Dorpsplein zelf aangepakt. […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Start dorpskernvernieuwing

LER neemt dynamische start

Deze avond werd de lokaal economische raad geïnstalleerd. De LER kan het gemeentebestuur adviseren op alle punten waar het beleid de werkingssfeer van de zelfstandigen raakt . Op de vergadering werd als eerste actie een werkgroep samengesteld om een huishoudelijk reglement te vormen.  Onmiddellijk waren een zevental zelfstandigen bereid om hun schouders te zetten onder […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on LER neemt dynamische start

Agenda gemeenteraad 09 september

De gemeenteraad komt opnieuw samen op donderdag 9 september om 20uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan vooral punten in verband met de overdracht van percelen in het teken van wegeniswerken, maar natuurlijk ook enkele vragen van de Open VLD fractie. Zo wordt er dieper ingegaan op de wateroverlast van de […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Agenda gemeenteraad 09 september