LER neemt dynamische start

Deze avond werd de lokaal economische raad geïnstalleerd. De LER kan het gemeentebestuur adviseren op alle punten waar het beleid de werkingssfeer van de zelfstandigen raakt . Op de vergadering werd als eerste actie een werkgroep samengesteld om een huishoudelijk reglement te vormen.  Onmiddellijk waren een zevental zelfstandigen bereid om hun schouders te zetten onder een uniforme manier van werken.

Maar daarvoor werden een voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Aangezien er geen echte kandidaten waren, werd er een stemming georganiseerd om de chinese vrijwilligers aan te duiden. Als voorzitter werd Koen De Muynck (De Muynck en partners) namens de vrije en intellectuele beroepen verkozen. Als ondervoorzitter werd Andy Vande Walle verkozen, hij zetelt namens LVZ (het Liberaal Verbond van Zelfstandigen).

Op de LER kwamen onmiddellijk een aantal agendapunten naar boven. Zo zal op de volgende vergadering werk gemaakt worden van een parkeerbeleid in de dorpskern, er zal nagedacht worden over het aankoopbeleid van het gemeentebestuur, een aantal studies rond het digitaal loket worden bekeken en uiteraard zullen de werken van de dorpskernvernieuwing bekeken worden. Onmiddellijk een volle agenda!

Net als Open VLD waren de zelfstandigen enthousiast over dit initiatief, zoveel is duidelijk.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.