Activiteiten LER opgedreven

Economie

Economie

Op woensdag 30 maart ’11 kwam de LER een eerste keer samen om zijn werkzaamheden aan te vatten. De eerste vergadering was eerder een installatievergadering, op deze vergadering kwamen de eerste agendapunten aan bod. De agenda was goed gevuld, maar de zaal ook. Er zijn weinig adviesraden in Waarschoot die een zo hoge bezettingsgraad kennen.  Van de 11 stemgerechtigde zelfstandigen waren er 10 aanwezig.

De zelfstandigen blijken vooral bezorgd over de werkzaamheden van de dorpskernvernieuwing. De werken zullen voor een stevige inkomstenvermindering zorgen. Het gemeentebestuur moet dan ook zijn verantwoordelijkheid nemen en goed communiceren over het verloop van de werken. Dit wordt ook voorzien, maar tussen beloven en effectief doen ligt soms een wereld van verschil. Bovendien is de fasering zeer strak. Voor elke fase zijn slechts een paar weken voorzien. Enkel op deze manier staat de aannemer onder grote druk om het tijdsschema kort op te volgen. Optimistisch gezien zullen de werken in september 2012 afgelopen zijn (1 maand voor de gemeenteraadsverkiezingen), realistisch gezien komen er elke winter enkele weerverletdagen aan te pas.

Daarna kwam het parkeerbeleid in het Dorp aan bod. Uiteraard wil de LER niet over 1 nacht ijs gaan en werd een werkgroep opgericht om na te denken over de toekomst van het parkeerbeleid in het Dorp van Waarschoot. Waarschijnlijk zullen de eerste problemen zich al stellen tijdens de uitvoering van de weren. Daarom zal de werkgroep ook proberen een aantal voorstellen uit te werken voor de opvang van de vele geparkeerde wagens van bewoners en winkelende inwoners.

Als laatste werden de uitgangspunten voor een enquête voor de zelfstandigen. De gemeenteraad heeft op mijn voorstel deze bevraging goedgekeurd. De burgemeester en het schepencollege reageerden eerst terughoudend, maar door het enthousiasme van LER leden zullen de resultaten van de enquête ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website als een soort handelsgids. Dit gaat verder dan de oorspronkelijke vraag, maar deze evolutie stemt me alleen maar positief. Binnenkort zal de gemeente eindelijk beschikken over een databank met de activiteiten van de Waarschootse zelfstandigen. Hopelijk krijgen de Waarschootse zelfstandigen meer kansen bij offertevragen van het gemeentebestuur.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.