Gemeente wil ook scholensite kopen

Scholensite wordt verkocht

Scholensite wordt verkocht

De voorbije jaren heeft dit gemeentebestuur uitgeblonken in een ongebreidelde investeringspolitiek. Een investeringspolitiek die pas de laatste drie jaar van de legislatuur op gang gekomen is omdat burgemeester en schepenen op deze manier kunnen uitpakken met grote realisaties net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Erg? Helemaal niet, misschien een beetje kortzichtig…

Maar de investeringen in Waarschoot zijn vooral gekenmerkt door buitensporige uitgaven. Het gemeentebestuur begint aan deze grote dossiers met een blinddoek op. Voorafgaand aan de werken is er geen begroting, geen visie op een goede afloop. Achteraf is het gemeentebestuur telkens verbaasd over de gigantische meerkosten. Uiteraard draait u als inwoner telkens op voor de kosten.

De aankoop van de scholensite aan de Patronagiestraat is daarom een symbooldossier. Wil het gemeentebestuur echt breken met zijn verleden van slecht bestuur? Dan legt het gemeentebestuur een plan van aanpak en een degelijk financieel plan voor aan de gemeenteraad. Gaat het schepencollege gewoon door? Dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat uw gemeentebestuur aan een ongezonde vorm van grootheidswaanzin lijdt. Aangezien deze uitgaven de draagkracht van de gemeente vele keren overschrijden, zit de kans er dik in dat het gemeentebestuur na de verkiezingen de belastingen moet verhogen.

Ook deze keer kon uw gemeentebestuur geen investeringsplan of visie voorleggen. Het gaat “iets met cultuur” worden. Meer weet uw gemeentebestuur nog niet. Voor Open VLD staat 1 ding vast. Indien wij deel gaan uitmaken van een bestuursmeerderheid, dan moet dit project helemaal herbekeken worden. Open VLD zal niet meestappen in het verder leegroven van de kas van het gemeentebestuur. Voor Open VLD is het cruciaal dat een nieuwe meerderheid tabula rasa maakt en deze puinhoop opkuist. Open VLD wil in de komende legislatuur de tering naar de nering zetten. Het alternatief is een belastingsverhoging die wij ten allen prijze willen vermijden. Het gat in de gemeentelijke financiën is niet de schuld van de inwoners!

Investeren in goede wegen (Zoutweg, Molenstraat, …), investeren in fiets- en voetpaden, investeren in verenigingen en mensen (investeren in kermiscommissies, in seniorenverenigingen, in jeugdverenigingen ) krijgen voor Open VLD absolute prioriteit.

De gemeente Waarschoot wordt pas ten vroegste in 2016 of ten laatste in 2020 eigenaar van de site. Open VLD snapt niet waarom de site nu al moet aangekocht worden (met alle financiële consequenties van dien). Net op het moment dat de gemeente een financiële catastrofe tegemoet gaat door een waanzinnige investeringsdrang. Ook het gemeentepersoneel laat via het Management Team weten dat het zich zorgen maakt over de financiële toestand van de gemeente binnen een paar jaar. De schepen van financiën verklaarde doodleuk dat ook hij het probleem al jaren ziet aankomen, maar dat hij er niets aan kan doen (sic).

Op de gemeenteraad bleken er verschillende problemen met de verkoopsovereenkomst. Dat waren de spreekwoordelijke druppels die de emmer deden overlopen en de gemeenteraad deed beslissen om de verkoop even op te schorten.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.