Agenda gemeenteraad 09 september

De gemeenteraad komt opnieuw samen op donderdag 9 september om 20uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan vooral punten in verband met de overdracht van percelen in het teken van wegeniswerken, maar natuurlijk ook enkele vragen van de Open VLD fractie. Zo wordt er dieper ingegaan op de wateroverlast van de afgelopen weken, de toestand van de sociale woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen als MBV. Ondertussen loopt ook het openbaar onderzoek voor de wegenwerken aan de dorpskernvernieuwing, ook daar zijn toch een aantal onduidelijkheden. De volledige agenda ziet er als volgt uit:

Openbare vergadering

1 Jaarrekening 2009 van het O.C.M.W. – kennisname
2 Vaststellen van het retributiereglement op de foorinrichtingen
3 Aankoop van servers voor het gemeentelijk informaticanetwerk – ontwerp en wijze van gunnen
4 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang Domino
5 Verkaveling in de Oostmoer – vergunningsvoorwaarden
6 Gemeentelijk rooilijnplan Merelstraat – voorlopige vaststelling
7 Aankoop van drie perceeltjes grond voor de aanleg van wegenis en riolering in de Berg en de Sparrenstraat
8 Vaststellen van de vergoeding ingevolge de aankoop van een perceel grond voor de aanleg van wegenis en riolering in de Berg en de Sparrenstraat
9 Vaststellen van de vergoeding ingevolge de aankoop van een perceel grond voor de aanleg van wegenis en riolering in de Berg en de Sparrenstraat
10 Vaststellen van de vergoeding ingevolge de aankoop van een perceel grond voor de aanleg van wegenis en riolering in de Berg en de Sparrenstraat
11 Aankoop van twee perceeltjes grond voor de aanleg van wegenis en riolering in de Oostmoer
12 Toelage aan het Rode Kruis Vlaanderen voor het lenigen van de nood in Pakistan
13 Oprichten van een operationele prezone voor de brandweer
14 Oprichten van een commissie deontologische code
15 Aanduiden van de vertegenwoordigers in de deontologische commissie
16 Aanstellen van een voorzitter voor de deontologische commissie

17 Ontslag van gemeenteraadslid Eef Wauters
18 Vragen mbt de wateroverlast in Waarschoot
19 Vraag mbt het openbaar onderzoek ihkv de bouwaanvraag voor de dorpskernvernieuwing
20 Voorstel tot het uitvoeren van een doorlichting van de sociale bouwmaatschappij MBV
21 Vragen inzake de signalisatie langs de openbare weg en het onderhoud ervan
(Agendapunten 18 t.e.m. 21 op verzoek van de Open VLD-fractie)

22 Betoelaging van niet bij een erkende adviesraad aangesloten verenigingen en organisaties
(Agendapunt 22 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.