Financieel beleid ongeloofwaardig

Op de laatste gemeenteraad zijn een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Het is duidelijk dat alle middelen om de rampzalige toekomst te verbergen uitgeput zijn. Voor 2010 is de leninglast ondertussen gestegen boven 6 miljoen euro, terwijl er een plafond van 2,1 miljoen euro vooropgesteld werd in de begroting. Het financieel meerjarenplan voorspelt weinig goeds. Na 2014 komt Waarschoot in financieel onweer terecht.

Alain Vervaet nam het schepencollege zwaar op de korrel: “De schepen zegt dat het financieel meerjarenplan het belangrijkste financieel document is. Als we deze tabel van dichter bekijken, zien we dat de inkomsten in 2009 hoger liggen dan die van 2014. Dit is niet realistisch. Moest dit echt het belangrijkste document zijn, zou ik er voor zorgen dat de gegevens correct zijn. Op deze manier bent u niet langer geloofwaardig als schepen van financiën.”

Het is duidelijk dat de gemeente na de verkiezingen in slechte papieren zal komen. Via allerlei bochten en omwegen wordt ervoor gezorgd dat de balans in evenwicht is. Maar de balans wordt fictief in evenwicht gehouden. Er zijn deze legislatuur voor meer dan 15 miljoen euro aan investeringen gebeurd. Voor een gemeente als Waarschoot is dit onhoudbaar. Er zullen dan ook keuzes moeten gemaakt worden.

Open VLD zal in zijn verkiezingsprogramma voorstellen om geen grootschalige projecten meer op te starten. Open VLD wil in elk geval vermijden dat de inwoners van Waarschoot moeten opdraaien voor een ongeoorloofd beleid.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.