Gemeenteraad 12 mei 2011

Op donderdag 12 mei is er opnieuw gemeenteraad. Opvallend zijn opnieuw de overdrachten op de agenda van de gemeenteraad. Na de afvoering op de vorige gemeenteraad staat de aankoop van de site rond de jongensschool opnieuw op de agenda. Wat we ook voor de tweede keer zien verschijnen is het huurcontract met B&T Textilia. Benieuwd wat de reden zal zijn om dit voor een tweede keer te agenderen. Verder ook heel wat vragen bij het gevoerde beleid van deze meerderheid vanuit de oppositie. Twaalf van de dertig punten werden door de oppositie ingediend.

Openbare vergadering

1 Rekening 2010 van de kerkfabriek Sint Maurus te Beke – aktename
2 Kapitaalverhoging Publi-T door de financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)
3 Intekening in het financieringsbeleid Finiwo voor hernieuwbare energie
4 Jaarrekening en jaarverslag 2010 van de interlokale vereniging meetjeslandse burensportdienst – goedkeuring
5 Aankoop van een onroerend goed en een perceeltje grond gelegen te 9950 Waarschoot, Patronagiestraat 5 en aan de Hugo Verriestlaan
6 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en B&T Textilia ten behoeve van de afdeling gemeentewerken
7 Overdracht van een perceel grond van het Openbaar Centra voor Maatschappelijk Welzijn Gent aan het gemeentebestuur Waarschoot
8 Statuten van de vriendenkring voor de gemeente Waarschoot – wijziging
9 Gemeentelijke administratieve sancties: aanwijzen van de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboetes
10 Vaststellen van een huur en waarborg voor het gebruik van muziekinstrumenten van de kunstacademie
11 Afsluiten van een overeenkomst met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid teneinde mededeling te bekomen omtrent personen inzake een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
12 Aanduiden van de leden van de bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden
13 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
14 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
15 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)
16 Vaststellen van de agenda van de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)
17 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)
18 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)

19 Vraag mbt de kwaliteit van de nieuwe huisvuilzakken
20 Vraag mbt het plaatsen van een spiegel aan het kruispunt Oostmoer-Stationsstraat
21 Vraag mbt de aanleg van een fietspad langs de spoorweg Gent-Eeklo
22 Vraag tot het opmaken van een bestek voor het herstel van de tennisterreinen van het gemeentelijk sportcentrum
23 Vraag mbt de staat van het kruispunt Molenstraat met Arisdonk
24 Vraag mbt de stand van zaken i.v.m. de verkoop van het politiegebouw
25 Vraag mbt de aanstelling van een gemeentelijke milieuambtenaar/duurzaamheidsambtenaar
26 Vraag aan de vertegenwoordiger van de gemeente Waarschoot om op de A.V.van de Gemeentelijke Holding dd 25 mei 2011 volgende mondelinge vraag te stellen: “Overweegt de Gemeentelijke Holding eventuele acties die moeten leiden tot de splitsing van de bestaande structuur om enkel aandeelhouder te worden van het Belgische deel.
27 Vraag tot het plaatsen van een telefoontoestel op de gemeentelijke begraafplaats voor het oproepen van de noodnummers

(Agendapunten 19 t.e.m. 27 op verzoek van de Open VLD-fractie)

28 Motie tegen het onfatsoenlijk handelen van DEXIA
29 Gemeentelijke holding informeert aandeelhouders
30 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

(Agendapunten 28 t.e.m. 30 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

31 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.