Gemeenteraad 2 februari

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. De dagorde lijkt kort, maar er staan toch een aantal belangrijke punten te behandelen. De komst van een nieuwe sportvloer, de eerste meerkosten voor de renovatie van de feestzaal van de Kring, een projectovereenkomst met het Streekplatform. Voor Open VLD zetten we de problemen met de jeugdlokalen en het onderhoud in Waarschoot terug op de agenda.

1 Ontslag van gemeenteraadslid Erik D’havé
2 Installatie van een opvolger
– onderzoek geloofsbrieven
– eedaflegging
3 Vaststelling van de eindrekening van de gewestelijk ontvanger van het OCMW – aktename
4 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – wijziging
5 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: ‘Gemengde zone Hoekje-Kapellestraat’ – voorlopige vaststelling
6 Plaatsen van een sportvloer in de gemeentelijke sporthal – ontwerp en wijze van gunnen
7 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 3 technieken fluïda – aanpassen raming
8 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 4 technieken elektriciteit – ontwerp en wijze van gunnen
9 Deelname in de nog op te richten vzw “Streeknetwerk Meetjesland” (SNM) – principebeslissing

10 Voorstel tot het aanvragen van een vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de jeugdlokalen
11 Vraag tot het herstellen van voetpaden i.p.v. vernieuwen

(Agendapunten 10 en 11 op verzoek van de Open VLD-fractie)

12 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.