Agenda gemeenteraad 29 juni

Komende woensdag (niet donderdag) is er opnieuw gemeenteraad. Traditioneel worden op de laatste gemeenteraad voor de zomer de jaarrekeningen goedgekeurd. Uit een eerste lezing van de rekeningen blijkt duidelijk dat het investeringsbeleid zwaar in het rood gaat. Maar dat wist u uiteraard al… Verder trekt ook het contract met de vzw Katholieke scholen en het gemeentebestuur de aandacht. Hieronder vindt u de volledige agenda:

Openbare vergadering

1 Rekening 2010 van de kerkfabriek Sint Ghislenus te Waarschoot – advies
2 Vaststellen van de jaarrekening dienstjaar 2010 van de gemeente
3 Vaststellen van het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
4 Tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan – goedkeuring
5 Vaststellen van de statuten van de gemeentelijke cultuurraad
6 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke cultuurraad
7 Huishoudelijk reglement van de ouderenadviesraad – wijziging
8 Afsluiten van een huurovereenkomst met de vzw Katholieke scholen voor de site jongensschool en parochiezaal
9 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
10 Data voor de zittingen van de gemeenteraad voor het 2e semester 2011 – kennisname

11 Vraag om een bijkomend lichtpunt te plaatsen in het weggetje tussen Guldeland en Notendonk
12 Vraag mbt de staat van de weg in de Zoutweg

(Agendapunten 11 en 12 op verzoek van de Open VLD-fractie)

13 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.