Energiebeleid nog in de steigers

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Op de gemeenteraad van februari heb ik de bevoegde schepen ondervraagd over het gevoerde energiebeleid. Op Europees vlak komen er snel strenge normen op ons af. Zo moeten bijvoorbeeld in 2021 alle nieuwe gebouwen de passiefhuis norm halen, voor openbare besturen is dit zelfs al in 2019. Maar ook op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie moet er nog een lange weg afgelegd worden. Hoog tijd dus om eens te polsen waar we op dit moment met de gemeente Waarschoot staan.

Energie investeringen zijn voor iedereen interessant, ook voor een gemeentebestuur. Door te investeren in energiebesparingen (zoals isolatie of vernieuwen van de verwarmingsketels) bespaar je op korte termijn veel stookkosten. Zo zijn er vele voorbeelden aan te halen. Op dit moment loopt de opmaak van verschillende EPC attesten, wordt er gewerkt rond klimaatwijken, is er een gezamenlijke aankoop van zonnepanelen, … Alleen zijn deze initiatieven het gevolg van vragen van bovenlokale overheden of milieuorganisaties. Veel creativiteit is er niet te bespeuren.

Vanuit de oppositie zien we vele parallellen met de aanpak van de overstromingen in Waarschoot. Ook daar is er jarenlang gestudeerd om het probleem in kaart te brengen. Na het verzamelen van gegevens is het gemeentebestuur pas na 10 jaar begonnen aan een effectieve aanpak. Het energiebeleid lijkt dezelfde weg op te gaan. Pas na een vraag van de oppositie is uw gemeentebestuur een jaar te laat gestart met het bijhouden van de gegevens van de energieverbruiken.

De conclusie is dat er deze legislatuur niet al te veel energie bespaard zal worden. Een tijdje geleden werd de ambitie uit het milieubeleid getrokken, op energievlak is nooit enige ambitie vooropgesteld. Gelukkig maar.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.