Burgemeester Ann Coopman | Blog : Plant een boom op zaterdag 26 maart – 14u00

Om zoveel mogelijk open ruimte te behouden is een andere kijk op verkavelen noodzakelijk. Groen is niet langer de restruimte in een verkaveling maar vormt het bindend element tussen woningen en infrastructuur.
Met de natuur als vertrekpunt wordt waar mogelijk een aaneengesloten bosmassief uitgewerkt, dat een meerwaarde voor mens en dier betekent. Parkbos, groenstructuren, kleine landschapselementen zoals poelen, sloten, knotbomen, bomenrijen, … vormen de troeven van een ecohousing. In voorbereiding op de komende verkaveling aan het Jagerpad wil de eigenaar, firma Bostoen, nu reeds aanplantingen realiseren, zodat de toekomstige bewoners van een “rijpere” aanplanting kunnen genieten. De aanplant van deze bossen kadert in de actie 1 miljoen bossen (klik voor meer info over de actie) voor Vlaanderen.
Voor het opstellen van beplantingsplan en plantschema’s wordt samengewerkt met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). Het plantgoed wordt geleverd door de Waarschootse boomkwekerij Sylva. Door een slim ontwerp en doordachte plantenkeuze zal het aangelegde bos snel aanvoelen als een natuurlijk ontstaan bos. En het wordt meer dan een bos alleen…. In het “beleefbos” worden spelprikkels voorzien. Speeltoestellen worden vervangen door de natuur zelf. Heuvels, zand, bomen, poelen, … vormen het decor van de natuurlijke speelplaats waar kinderen kunnen ravotten en anderen op een bank genietend kunnen toekijken. Ook aan water wordt de nodige ruimte geschonken, zodat de waterhuishouding op een natuurlijke manier kan geschieden.
 
Wil je mee helpen om dit beleefbos aan te planten? Kom dan zaterdag 26 maart 2011 om 14u00 met spade en laarzen naar de Hugo Verriestlaan. Het plantgoed ligt klaar!

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.