Agenda gemeenteraad 7/04

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. De aandacht bij de voorbereidingen gaat uiteraard naar het laatste punt, de preventieve schorsing van de gemeentesecretaris. Aangezien dit punt de nodige voorbereidingen vergt (gezien het grote belang voor het functioneren van de gemeente), werden door Open VLD geen eigen punten ingediend.

1 Budgetwijziging nr. 1 van de gemeente

2 Budgetwijziging nr. 2 van de gemeente

3 Aankoop van een onroerend goed en een perceeltje grond gelegen te 9950 Waarschoot, Patronagiestraat 5 en aan de Hugo Verriestlaan

4 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn – ontwerp en wijze van gunnen

5 Huur van software Therefore voor het scannen en digitaliseren van documenten – ontwerp en wijze van gunnen

6 Uitbreiding van het waterleidingnet voor het oprichten van lokalen voor de jeugdverenigingen – ontwerp en wijze van gunnen

7 Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone LoWaZoNe van elektrische energie voor hun installaties, gebouwen en openbare verlichting

8 Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en politiezones van gas voor hun installaties en gebouwen

9 Algemene gemeentebelasting voor 2011 – wijziging

10 Belastingreglement op de terrassen op het openbaar domein – wijziging

11 Retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang Domino – wijziging

12 Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor het heffingsjaar 2011 – wijziging

13 Vaststellen van de functiebeschrijving van de decretale graden

14 Oprichten van een bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden

15 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost- Vlaanderen (IMEWO)

16 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)

17 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)

18 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

19 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

20 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

21 Mededelingen

Besloten vergadering

22 Ontslag van een brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst

23 Preventieve schorsing van een personeelslid

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.