9950: JONG CD&V : Jeugd neemt in september haar intrek in de nieuwe lokalen aan de Oostmoer

De jeugd mag op haar 2 oren slapen. De werken aan de gloednieuwe jeugdinfrastructuur schieten goed op. De metalen constructie is klaar, de buitenpanelen worden aangebracht, de lokalen krijgen stilaan vorm. De “eerste steenlegging” op 15 maart jl. werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Scouts, Chiro, KLJ en Makss en zij zagen dat het goed was. Ondertussen wordt in nauw overleg met de jeugd werk gemaakt van de reglementen en de afsprakennota. De plannen voor de groenaanplanting krijgen duidelijke vorm. In overleg met Regionaal Landschap Meetjesman en de jeugdverenigingen kiezen we voor een natuurlijke aanleg van speelterreinen. Gedaan met  de wip en de schommel, lang leve de heuvel en het bos. En niet te vergeten, te midden van deze jeugdinfrastructuur is er ook ruimte om vergaderzaaltjes af te huren en voor de muziekbeoefenaars onder jullie, de repetitieruimtes zijn ter jullie beschikking!

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.