9950: JONG CD&V : Gemeentebestuur koopt De Kring en de Jongensschool!

Na een lange onderhandeling zijn de leden van de vzw Katholieke Scholen en het gemeentebestuur het eens geworden omtrent de modaliteiten tot aankoop van de Kring en de jongensschool.

De gemeenteraad van maart zette het licht op groen om de voorbereidingen op te starten rond de renovatie en brandveilig maken van de Feestzaal De Kring. Nu moet enkel de gemeenteraad nog instemmen met de aankoop
en het dossier kan starten.

Interessant om weten is dat met deze bijkomende zaal de gemeente over voldoende oppervlakte beschikt om een aanvraag tot de opmaak van een cultuurbeleidsplan in te dienen, waar een mogelijke subsidie van 33.000 euro aan vast hangt!

CD&V wil de feestzaal zo vlug als mogelijk terug openstellen voor de verenigingen. Uit het voorliggende masterplan zal begonnen worden met de meest noodzakelijke renovatiewerken. Er komt een bijkomende nooduitgang vanuit de zaal naar de turnzaal, de vloer wordt waterpas gelegd en alle brandbare stoffen en worden vervangen door brandvertragende stoffen, zoals opgelegd door de brandweer. De kosten worden geraamd op zo’n 120.000 euro.

Zo lang de nieuwe scholencampus in de Verbindingsstraat niet gebruiksklaar is, zal de school de resterende gebouwen huren van het gemeentebestuur. Eens verhuisd, zal de rest van het masterplan uitgevoerd worden.

De turnzaal zal omgevormd worden tot een foyer met nodige sanitair en buitenramen, de huidige cafetaria wordt afgebroken waardoor de oude ingang van de Kring in ere wordt hersteld. De bibliotheek, welke nu met een enorm plaatsgebrek kampt, kan verhuizen naar de klaslokalen.

De resterende klassen krijgen een nieuwe invulling. We denken hier Naast de inspraakkaart in het gemeentelijk infoblad, een bezoek, een telefoontje of een e-mail aan de bij de bewoner met deze kaart voor het raam. De ouderenadviesraad de drempel om problemen te signaleren verlagen.

Eerder inventariseerden zij reeds de knelpunten in voet- en  fietspaden, welke door de dienst al jaren spreekt men over de brandweerhervorming. Helaas, het gaat tergend traag. De negen gemeenten van het Meetjesland (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem) vormen samen 1 brandweerzone in het verhaal van de brandweerhervorming. Na de oprichting van deTask Forces viel de hervorming stil. De regering ging in lopende zaken en er werden geen beslissingen meer genomen. Eind 2010 was er met de toekenning van 259.000 euro subsidie aan de zone dan toch een lichtpuntje te bespeuren. Deze subsidie werd ook voor 2011 toegekend. De Meetjeslandse brandweerkorpsen bijvoorbeeld aan een dienstencentrum dat ’s avonds gebruikt kan worden als ruimte voor verenigingen (ontmoetingsruimtes, kookklas, vergaderzaal, …). Er zit muziek in dit dossier…

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.