Slecht rapport

Wil je zien hoe Waarschoot het ervan afbrengt in vergelijking met andere gemeenten, ga dan naar de website: www.lokalestatistieken.be. Via ‘Projecten’ kom je op ‘profielschetsen 2010’. De cijfers van iedere gemeente worden er vergeleken met een cluster van vergelijkbare gemeenten. Waarschoot speelt in de cluster ‘weinig verstedelijkte gemeenten met demografische achteruitgang’, wat op zich reeds een blaam is. Zelfs in dit gezelschap komen we er niet zo goed uit.Het aantal Waarschotenaars gaat achteruit, onze belastingen zijn hoog, onze uitgaven liggen te hoog, onze schuld per inwoner is een van de hoogste, we hebben meer personeel in dienst dan andere vergelijkbare gemeenten, onze woningen zijn van de duurste, we hebben meer werklozen en een kleiner gemiddeld inkomen dan de vergelijkbare gemeenten en we produceren fenomenaal meer huisvuil. Anderzijds kost het OCMW in Waarschoot minder, hebben we meer sociale woningen, hebben we een van de hoogste rioleringsgraden.Maar globaal genomen komt Waarschoot zeker niet positief uit deze statistieken. De hoofdreden voor deze slechte cijfers is uiteraard het gebrek aan visie van uw gemeentebestuur. Waarschoot heeft dringend nood aan jonge gezinnen. Indien het beleid de komende jaren niet drastisch wijzigt, dreigt Waarschoot een vergrijzende gemeente te worden. De komende jaren worden cruciaal, het gemeentebestuur zal een positief beleid moeten voeren om dit slecht rapport goed te maken.
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.