Nik Braekman: Teamspeler!

Al 47 jaar woon ik met veel genoegen onder de Waarschootse kerktoren. Samen met Heidi Claeys houd ik er een wellness- en sportgelegenheid open die de naam van onze levensleuze draagt: Amavita, wat vrij vertaald ‘heb het leven lief’ betekent. Onze drie dochters lachen altijd als papa ’s morgens zegt: ”Nu is het tijd voor mijn hobby, ik ga met bier rondrijden.”Al jaren spannen sport en cultuur in de brede zin van het woord toch wel de kroon qua interesses. In het verleden was ik vele jaren hoofdtrainer van verschillende provinciale ploegen in de regio, waaronder uiteraard ook KFAC Waarschoot zelf. Mijn prioriteit lag naast het puur sportieve altijd in het creëren van een ijzersterke ploeggeest. Mijn streven zal in de politiek niet anders zijn. Over de partijgrenzen heen een dienstverlening ontwikkelen naar de burger toe die toegankelijk, transparant en efficiënt is. Mijn frequente bezoeken aan de gemeenteraad en het analyseren van beleidsplannen op verschillende domeinen hebben mij geleerd dat een gemeente besturen een mix moet zijn van zakelijk management en vooral een goed luisterend oor om uw vragen en noden te kennen. Zo wordt politiek een positief verhaal voor iedereen. Open Vld heeft zeker de geschikte ploeg in huis en ik wil er graag de komende jaren deel van uitmaken.
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.