Burgemeester Ann Coopman | Blog : Oorlogsmonument voortaan beschermd

Vlaams Minister Geert Bourgeois heeft in het ministerieel besluit van 24 november 2011 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten een aantal Oostvlaamse oorlogsmonumenten opgenomen.

Het Waarschootse oorlogsmonument WO I en WO II, dat je op de centrale begraafplaats vindt, werd ook opgenomen. Het werd voor de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde geselecteerd.

Het monument is van de hand van beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) uit Melle, die onder meer in het atelier van Aloïs De Beule werkte. In zijn werk zitten zowel elementen uit neogotiek, de art nouveau, de art deco en het monumentaal realisme. De beeldengroep getuigt van een sterk geladen symboliek en emotie, enerzijds van vaderlandslievendheid en heldenmoed en anderzijds van diep verdriet en wanhoop, troost zoekend in de religie van het Heilig Hart.

Het oorlogsmonument WO I werd gemaakt ter herinnering aan de gesneuvelden en opgeëisten van Waarschoot, onthuld in 1928 en geplaatst aan de ingang van de parochiekerk Sint-Ghislenus. Later werden de jaartallen 1940 en 1945 toegevoegd. Na de brand en de heropbouw van de parochiekerk in 2002 kreeg het oorlogsmonument een nieuwe plaats op de gemeentelijke begraafplaats, middenin een herdenkings- en bezinningsplek.

Waarschoot kan nu genieten van premies inzake instandhouding en onderhoudvan monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals bepaald in de besluiten van de Vlaamse Regering.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.