Open brief aan Evergemse burgemeester nav toestand kruispunt Daasdonk

Burgemeester Erik De Wispelaere

Burgemeester Erik De Wispelaere

Open Brief aan Burgemeester De Wispelaere

Deze brief is in bcc gericht aan

Fractie Open VLD Waarschoot
Fractie Open VLD Evergem
Burgemeester Waarschoot
Lokale perscorrespondenten

Geachte heer Burgemeester

Met veel aandacht lazen wij het artikel “Opnieuw knalt auto in huis aan Daasdonk” dat afgelopen maandag in Het Nieuwsblad verscheen. Uiteraard is het als burgemeester moeilijk communiceren over dergelijke pijnlijke kwesties, maar toch zijn wij van mening dat u zich op een aantal vlakken vergist. Tot op vandaag hebben wij geen enkel signaal gekregen dat het gemeentebestuur van Waarschoot niet wil meewerken. Integendeel! Op vroegere gemeenteraden is er al een duidelijk engagement genomen door het Waarschootse gemeentebestuur. Een (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid doorschuiven richting Waarschoot is op zijn zachtst gezegd de waarheid geweld aandoen.

Als burgemeester en als gemeenteraadslid is het uiteraard frustrerend om vast te stellen dat een gevaarlijk kruispunt als dat van Daasdonk niet op korte termijn aangepakt kan worden. De zorg, de bezorgdheid en de veiligheid van onze inwoners staat bij ons allen helemaal boven onze agenda.

Al te gemakkelijk schuift u uw verantwoordelijkheid af. Dit was ons reeds opgevallen na het ongeval in 2008, waar u onmiddellijk stelde: “Probleem is dat we dit gemeenschappelijk met Waarschoot moeten aanpakken.” Hiermee insinueert u duidelijk dat u niet weet of het gemeentebestuur van Waarschoot Evergem zou ondersteunen bij de realisatie van de vernieuwing van het kruispunt. Ook na dit laatste ongeval maakt u opnieuw voorbehoud bij de ondersteuning van het gemeentebestuur van Waarschoot door te stellen: “Zeker is dat in 2011 de plannen moeten klaar zijn om tegen begin 2012 in uitvoering te gaan. Als tenminste Waarschoot mee wil, met wie we de kosten delen.”

Zoals u heel goed weet is er een afspraak tussen beide gemeentebesturen dat de gemeente Waarschoot het initiatief genomen heeft voor de werken in de Bosstraat (tot aan het Brackeleiken), en moet het gemeentebestuur van Evergem het initiatief nemen voor het resterende deel van de Bosstraat tot en met het kruispunt met Daasdonk. Waarschoot heeft zijn deel uitgevoerd, Evergem nog steeds niet.

Als Open VLD fractie willen wij aandringen om eindelijk gang te schieten. Als het inderdaad klopt dat de nodige onteigeningen nog niet helemaal rond zijn, als het inderdaad klopt dat u nog moet starten met het opmaken van een ontwerp voor het kruispunt, dan weet u heel goed dat u onmogelijk een snelle oplossing kan garanderen aan de inwoners van Daasdonk, Eeksken en Bosstraat.

Als Open VLD fractie in de gemeenteraad van Waarschoot hebben wij het dossier van Daasdonk geagendeerd op de gemeenteraad van 7 oktober eerstkomend. Wij zullen als Open VLD fractie de nodige vragen stellen om Waarschoot ook nu weer een duidelijk engagement te laten nemen en de gemeente Evergem nogmaals te ondersteunen. Wij twijfelen er geen moment aan dat dit engagement er opnieuw zal komen. De integrale verantwoordelijkheid ligt dus bij het gemeentebestuur van Evergem en niet bij dat van Waarschoot.

Wij schrijven u deze brief met een duidelijke constructieve oproep. Laat ons als gemeentebestuurders vooral samenwerken aan een snelle oplossing, zonder onnodig zwartepieten door te schuiven. Daar hebben wij geen belang bij, en helpen we de inwoners en gebruikers van de betrokken straten geen millimeter mee vooruit.

Met open en constructieve groeten

Jochen De Smet
Gemeenteraadslid
Namens de voltallige Open VLD fractie:
Alain Vervaet, Voorzitter Open VLD en gemeenteraadslid
Antoine Van Hulle, Fractieleider gemeenteraadsfractie
Freddy Haegeman, gemeenteraadslid
Jozef Van Quekelberghe, gemeenteraadslid
Inge De Graeve, gemeenteraadslid
Eef Wauters, gemeenteraadslid

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.