Jeugd verdient beter

Jeugd verdient alle kansen

Jeugd verdient alle kansen

Afgelopen gemeenteraad werd het jeugdwerkbeleidsplan behandeld. Als Open VLD zijn we bezorgd over het goed functioneren van de Waarschootse jeugd en de jeugdverenigingen. Daarom wordt het jeugdwerkbeleidsplan steeds grondig doorgenomen door de fractieleden. Hetgeen onmiddellijk opvalt is dat de uitgebreide consultatieronde zijn vruchten afgeworpen heeft. De Waarschootse jeugd, de jeugdverenigingen en de gemeentelijke diensten hebben ongetwijfeld een mooi werk afgeleverd.

Maar bij het nalezen van de tekst rezen een aantal vraagtekens:
1.    De jeugdlokalen komen er zeker en dat is ook een goede zaak. Maar in het financieel meerjarenplan zakt de jaarlijkse bijdrage voor de jeugdverenigingen onder de 25 000euro. Ook al komt er een investering van ongeveer 2 miljoen euro voor nieuwe jeugdlokalen, de jeugdverenigingen moeten nog steeds ondersteund worden in hun werking. In 2010 zullen de budgetten voor de jeugdverenigingen voor het eerst in 15jaar onder de 25 000euro zakken. Een tiental jaren geleden bedroeg deze post nog meer dan 30 000euro. Het oprichten van jeugdlokalen kan aanzien worden als een momentopname, maar investeren en ondersteunen van jeugdbewegingen is een continue en duurzame opdracht. Een opdracht waar Open VLD meer aandacht aan wil besteden.

2.    Met de oprichting van de jeugdlokalen is de fuifzaal (polyvalente zaal) helemaal uit het beeld verdwenen. De schepen doet zelfs niet de moeite om te ontkennen dat een interne discussie binnen het gemeentebestuur aan de basis ligt. Deze coalitie zal deze belofte helemaal niet houden, dit dossier zal op de lange baan geschoven te worden.

3.    Op de jeugdraad  is er gevraagd om het oude subsidiereglement te actualiseren. Een terechte vraag, de verhoudingen tussen de subsidiestelsels is scheefgegroeid. In plaats van zelf een voorstel uit te werken, gaf de schepen de opdracht om met de jeugdverenigingen een voorstel uit te werken via een speciaal daartoe opgerichte werkgroep. Open VLD is van mening dat leiders van jeugdbewegingen andere prioriteiten moeten hebben. Het voorbereiden van de werking in het weekend slorpt meestal enorm veel energie op. Wij vinden dan ook dat de jongeren uit de jeugdbewegingen hun energie vooral in hun jeugdvereniging moeten steken en niet in een werkgroep die het werk van een schepen moet uitvoeren.

De schepen reageerde heel scherp met een aantal expliciete uitspraken. Wie de uitspraken van de schepen goed leest, leest vooral een persoonlijke uitval naar de oppositie. Maar eigenlijk wordt op geen enkel van bovenstaande vragen een antwoord geformuleerd. Ik hoop van harte dat de bovenstaande actiepunten alsnog door het gemeentebestuur ter harte zullen genomen worden. In het andere geval zullen deze punten deel uitmaken van een vernieuwend Open VLD verkiezingsprogramma in 2012.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.