Burgemeester Ann Coopman | Blog : Dorpskernvernieuwing

INFORMATIEVERGADERING VOOR DE OMWONENDEN NIEUWSTRAAT – STATIONSSTRAAT – SCHOOLSTRAAT
Op dinsdag 1 maart 2011 werden de directe omwonenden in het dossier dorpskernvernieuwing verwacht in het cultureel centrum. De zaal vulde zich met geïnteresseerden om te luisteren naar de presentatie van het gemeentebestuur, waarbij fasering, timing van de werken en de geplande omleidingen nader toegelicht werden en bijkomende vragen gesteld konden worden.
Volgende afspraken gemaakt:
• De hinder wordt tijdig en duidelijk gemeld
• Tijdens de werken wordt de doorgang voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk gegarandeerd.
• De werkzaamheden verlopen gefaseerd
• De aannemer start op 26 april 2011. De nutsmaatschappijen zijn dan klaar met de ondergrondse aanpassingen van water, gas, elektriciteit en internet
• De omleidingen zullen in functie van de werkzaamheden aangepast worden.
• Het gemeentebestuur verbindt er zich toe een concrete, snelle en volledige informatieverspreiding naar alle betrokken actoren te verzekeren. Hiervoor doet ze beroep op het maandelijkse informatieblad, de website, huis-aan-huis briefjes voor de omwonenden en de pers.
• Het gemeentebestuur zit wekelijks samen met de aannemer. Een delegatie van de omwonenden kan deze wekelijkse werfvergadering vrij bijwonen.

klik hier voor recente informatie over de dorpskernvernieuwing

This entry was posted in Archief and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.