Burgemeester Ann Coopman | Blog : Waarschoot ontvoogd

Iedereen weet dat er heel wat administratie mee gemoeid is als men een gebouw wil optrekken. En verschillende administraties zijn bevoegd…. Om hieraan te verhelpen werd de term ‘ontvoogding’ in het leven geroepen. Een ‘ontvoogde’ gemeente kan zelfstandig vergunningen afhandelen.

Om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen volgens de procedure van het decreet ruimtelijke ordening, moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden. 1. een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 2. een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, 3. een conform verklaard plannenregister, 4. een vastgesteld vergunningenregister, 5. een register van de onbebouwde percelen. Eens een gemeente aan deze 5 voorwaarden voldoet, kan ze aan de Vlaamse Regering vragen dat deze officieel vaststelt dat de gemeente effectief aan de vijf voorwaarden voldoet. Deze vaststelling wordt door de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf de eerste dag van de tweede maand na de publicatie treedt het nieuwe systeem in die gemeente in werking, maar enkel voor de vanaf dan ingediende dossiers.

Vanaf  1 juni 2011 kan Waarschoot al de nodige vergunningen rond bouwen zelf afhandelen zonder dat het dossier heen en weer moet reizen naar andere administraties. Het besluit werd op 16 maart 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Waarschoot is de 28ste ontvoogde gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen. In de eerste week van mei wordt een informatievergadering (avond) georganiseerd voor de leden van de gemeenteraad, de leden van de Gecoro, de architecten en de notarissen. Jan Hallaert zal uitvoerige toelichting geven. Ook de gedeputeerde Hilde Bruggeman zal aanwezig zijn. Aansluitend zal er ook een persmoment georganiseerd worden. Wordt vervolgd!

This entry was posted in Archief and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.