Opnieuw slecht rapport

We schreven het reeds dat Waarschoot slecht boert. Onze gemeente scoort slecht op tientallen vergelijkingspunten. Dat duidt erop dat het huidig college geen enkele visie heeft, geen beleid voert en maar wat aanmoddert… Door dit beleid bouwen we een gigantische schuld op die we nog jaren zullen meeslepen!Kijk maar naar de bevolking. In het jaar 2000 hadden we nog 8.000 inwoners, eind 2007 was dit reeds geslonken tot 7.776 en de Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft berekend dat die trend zich zal verderzetten en voorziet tegen 2030 nog eens 400 inwoners minder. Dit is erg, want de overblijvenden zullen in de toekomst hun belastingen fors zien stijgen.Neem nu de belastingen. Volgens de ‘Gemeentelijke Profielschets’ van Waarschoot (www.lokalestatistieken.be) zien we dat de Aanvullende Personenbelasting niet alleen ver boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest ligt, maar ook het hoogste is van een staal van vergelijkbare gemeenten. Hetzelfde geldt voor de opcentiemen in de onroerende voorheffing en dan hebben we het nog niet over de AGB.Die hoge belastingen zijn broodnodig omdat de uitgaven van Waarschoot te hoog zijn (en die zullen de komende jaren niet afnemen). Waarschoot geeft €854 per inwoner en per jaar uit, terwijl vergelijkbare gemeenten €819 uitgeven. Eén van de redenen van dit hoog uitgavenpeil is dat Waarschoot een veel grotere schuld heeft. De schuld van Waarschoot is €1.400 per inwoner tegen €1.200 voor het Vlaams Gewest en €800 voor de vergelijkbare gemeenten. Het is nogal wiedes dat wie veel schuld heeft ook veel moet terugbetalen. En dit is wel jammer aangezien het gemiddeld inkomen van de Waarschotenaar zo een €1.200 lager ligt dan de vergelijkbare gemeenten en €700 lager dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest. Uiteraard wordt de Waarschootse schuld niet op één jaar vereffend. We zullen die nog jaren meeslepen.Tenslotte stellen we ook vast dat Waarschoot 738kg huishoudelijk afval per inwoner en per jaar produceert, terwijl de andere categorieën het stellen met 545.4 kg en 513.5kg.
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.